Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

aaabeecee
18:59
3059 2491

January 17 2018

aaabeecee
20:01
8660 644f
Reposted frompunisher punisher vialaj laj

January 10 2018

aaabeecee
21:18
1667 6082 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaNataly Nataly
19:34
0761 5b98 500

dynastylnoire:

How my cat feels about snow

the littlest nope ever

Reposted fromsamwilson samwilson viagdziejestola gdziejestola

January 08 2018

aaabeecee
21:08
aaabeecee
21:04
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
aaabeecee
21:04
5603 d0b7 500
Reposted fromZircon Zircon viapffft pffft
aaabeecee
21:02
aaabeecee
21:02
aaabeecee
21:02
aaabeecee
20:59

January 02 2018

aaabeecee
20:34
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaAinsworthCass AinsworthCass
aaabeecee
20:23
7231 5270
Reposted fromframbuesa frambuesa viaplotkara plotkara
aaabeecee
20:21
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viasoko soko

December 01 2017

aaabeecee
21:50
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaazalia azalia
aaabeecee
21:50
7216 a449
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaazalia azalia

October 12 2017

aaabeecee
20:16
Przyznaj, że nie wierzyłaś, że to mogło się udać. Początkowo bardzo sceptycznie do tego podchodziłaś, nie angażowałaś się, nawet nie czułaś tego tak mocno. Nie dawałaś temu większych nadziei, jedynie marne szanse, resztki czegokolwiek. Aż w końcu uderzyło i to z jakim impetem. Ciągle jesteś w szoku, nie masz pojęcia, jak to mogło się stać. Nie dowierzasz, szczypiesz się czasami w ramię, żeby upewnić się, gdzie jesteś i kogo trzymasz za rękę. Nie żałujesz, nie cofnęłabyś czasu za żadne skarby, znalazłaś coś, na co długo czekałaś. Przyznaj to, ten człowiek znaczy dla Ciebie wszystko, jest całym światem, tlenem i nadzieją. Bez niego nie ma już nic. Nic nie istnieje i nic już nie będzie takie samo. Wpadłaś w jakąś sieć, pułapkę bez wyjścia, uwikłałaś się w tą miłość. To droga bez powrotu, już zawsze będziesz go mieć obok - jeśli nie namacalnie, to psychicznie już do końca będziesz żyć ze świadomością, że był kiedyś ktoś, kto stał się wszystkim i wszystko dla niego oddałaś.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
aaabeecee
20:11
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)

September 15 2017

aaabeecee
21:25
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialaj laj
aaabeecee
21:20
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl