Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

aaabeecee
19:38
Czwarta nad ranem, oczy niewyspane.
— PIH
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viasoko soko
aaabeecee
18:28

June 17 2017

aaabeecee
16:24

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
Reposted fromhysterie hysterie viagdziejestola gdziejestola
aaabeecee
16:23
5352 4aa5 500
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viagdziejestola gdziejestola

June 14 2017

aaabeecee
21:04
Są rzeczy, o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— Stephen King
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viagdziejestola gdziejestola

June 13 2017

aaabeecee
23:27
2030 2601
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
23:11
3909 6ac1 500

June 07 2017

aaabeecee
15:24
2150 0c47 500
Reposted frommleczuu mleczuu viagdziejestola gdziejestola
aaabeecee
13:43
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasoko soko
aaabeecee
13:42
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viasoko soko
aaabeecee
13:42
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
aaabeecee
13:41
nie spierdol tego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
aaabeecee
13:41
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viagdziejestola gdziejestola

June 03 2017

aaabeecee
17:08
4547 f131
Reposted fromgreensky greensky viahouseofpain houseofpain

May 05 2017

aaabeecee
16:21
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz viagdziejestola gdziejestola

April 22 2017

aaabeecee
17:43
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
17:43
6583 adcd

When your bf is not in the mood

Reposted frommyry myry viapffft pffft

April 19 2017

aaabeecee
19:45
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola

April 02 2017

aaabeecee
17:53
Wróć już, bo dzielące nas pół świata to trochę za dużo,
żeby mówić co tam u mnie.
Reposted fromolakocie olakocie viagdziejestola gdziejestola

April 01 2017

aaabeecee
20:18
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viachangecolour changecolour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl