Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

aaabeecee
18:53
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viachangecolour changecolour
aaabeecee
18:52
Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne się nigdy nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które przywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których już dawno powinnam zapomnieć.
Reposted frompomruki pomruki viachangecolour changecolour
aaabeecee
18:52
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
aaabeecee
18:51
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
Reposted fromthesmajl thesmajl viachangecolour changecolour

March 21 2017

aaabeecee
12:12
No easy love could ever make me feel the same
— OneRepublic - Wherever I Go
aaabeecee
12:11
I know I could try looking for something new
But wherever I go, I'll be looking for you
— OneRepublic - Wherever I Go
Reposted bychangecolour changecolour

March 19 2017

aaabeecee
19:15
7420 9ab0 500
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viagdziejestola gdziejestola
aaabeecee
19:14
0767 6e4f
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola

March 18 2017

aaabeecee
18:57
Od początku aż do końca tańczmy tak do wschodu słońca.
— Transsexdisco "Julia przy nadziei"
aaabeecee
18:55
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viasoko soko
aaabeecee
16:19
Nie potrafię dać Ci gwiazd... 
— Transsexdisco "Julia przy nadziei"
Reposted bychangecolour changecolour

March 04 2017

16:29
6128 d98f
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAinsworthCass AinsworthCass
aaabeecee
11:29
5909 8052 500
Reposted fromSandria Sandria viaAinsworthCass AinsworthCass
aaabeecee
11:25
tak strasznie mi smutno
— ...
Reposted fromdziewcze dziewcze viaAinsworthCass AinsworthCass
aaabeecee
11:25
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.

March 02 2017

aaabeecee
20:29
2399 f74c

February 18 2017

aaabeecee
19:50
4726 f8c3
Reposted frompursuit pursuit viahouseofpain houseofpain
aaabeecee
16:45
aaabeecee
16:44

February 16 2017

aaabeecee
12:17
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viaohwowlovely ohwowlovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl